Aydın Bingöl
5 Ocak 2015
Ayhan Serferaz Zorlu
6 Ocak 2015

Neşe Aybey

Acılarımız paylaştıkça azalır. Anılarımız saklandıkça kalıcı olur.